ग्रंथ व पुस्तके

1. गुरुमार्ग
2. दत्तसुवास
3. चाल चालीतो चाली
4. शक्ति सुगंधातील गाठीभेटी
5. आरती उपासना
6. अध्यात्म, मनोविकार व मनोविचार
- साधना, समाधी व अध्यात्म योग अभ्यास करण्यासाठी
7. गुरूगीता - नैराश्य असलेल्या लोकांसाठी
8. कोण दाखवील वाट - भाग १: आपला रोज शुभयोग पाहून घराबाहेर पडावे. भाग २: आपल्या मनाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी.
9. सत्य सत्य स्वामी पूजा
10. जपवही
11. गुरुलिला मृत २१ वा अध्याय
12. गुरुचरित्र १४ वा अध्याय
13. साद-प्रतिसाद
14. राशी पत्रक
15. दत्त महिमा
16. दत्ता स्तोत्र
- स्मरणशक्ति वाढण्यासाठी.
17. ७६ पाउले अक्क्लकोटि
18. गुरू चरित्र सार (१ ते ५२ अध्याय)
19. स्वामी सहस्त्र नाम
20. दत्त गाथा
21. यज्ञ
22. क्रुष्णा परीक्रमा
23. गुरुलिला मृत
- जीवनात यशस्वी होण्यासाठी.
24. समुद्र भरला आहे
25. श्री. कै. वा.रा. आठल्ये यांचे जीवन चरित्र

सी.डी / व्ही.सी.डी / कँसेट

 1. संपुर्ण आरती उपासना - घरात एकी होण्यासाठी व धनवृध्दी साठी
 2. दत्त रसामृत - शंका, कुशंका, मनाचा गोंधळ कमी करण्यासाठी
 3. दत्त भावांजली- मधुमेह
 4. गुरूभक्ति- मन स्वास्थ्य
 5. दत्त सेवा- ध्यान धारणेसाठी, तीर्थ यात्रा, बाहेरील बाधा दूर होण्यासाठी
 6. दत्त महिमा- मानसिक संतुलन, बाहेरील बाधा दूर होण्यासाठी
 7. गुरुदत्त स्वामी पाळणा- संतती साठी
 8. स्वामी त्रेलोक्याचा- बाळंतपण विणासायास होण्यासाठी
 9. युगांत दत्त धून- ब्लड प्रेशर योग्य रहाण्यासाठी
 10. स्वामी माझा गुरूनाथ- पितृ दोष कमी करण्यासाठी
 11. अनंतकोटी दिव्य विभूती- नौकरी व व्यवसाय वृद्धि
 12. गजर दत्त नामाचा- दु:ख कमी करण्यासाठी
 13. दत्त प्रेम- घटस्फोट टाळण्यासाठी, वैवाहिक समस्या
 14. दत्त भाव- आप्तेष्ठ, नातेवाइक, मित्र वैमनस्य
 15. दत्त लीला- अध्यात्मिक कृपा होण्यासाठी
 16. दत्त लौकिक - भौतिक प्रगती, पारलौकिक प्रसिद्धि मिळ विण्यासाठी
 17. दत्त वैभव - ऐश्वर्य वाढ़विण्यासाठी
 18. दत्त सागर - मन जुळविण्यासाठी
 19. गजर दिगंबराचा - ध्यान धारणेसाठी
 20. दत्त स्तोत्र बालशिष - स्मरणशक्ति, लहान मुलांसाठी
 21. गुरूगाथा नामस्मरण - आत्म् चिंतनासाठी
 22. गुरूपुजा स्मरण - हवाई प्रवास होण्यासाठी
 23. समर्थ दत्त MP3 (दत्त महिमा, दत्त प्रेम, दत्त लौकिक, दत्त लीला, स्वामी माझा गुरूनाथ)
 24. यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, आयुत चंडी - कुळाचार, कुळधर्म
 25. श्रवण संक्षिप्त श्री गुरुचरित्र 52 अध्यायी
 26. श्री दत्त आरती संग्रह
 27. गुरुगीता भाग 1,2,3 - नैराश्यातुन मुक्ति
 28. संपूर्ण गुरुगीता MP3 (DVD)
 29. आभा चैतन्याची गाभा ब्रम्हांडाचा - ध्यान धारणा करण्यासाठी
 30. प्रभा चैतन्याची - ध्यान धारणा करण्यासाठी
 31. संस्कार संस्कृती (VCD विवेचन)
 32. गुरुमार्ग प्रदीप - संपूर्ण समर्थ वाडीची माहिती
 33. श्री दत्त सत्य - लांडी लबाड़ी, कोर्ट कचेरी, फ़सवणुक यातुन सुटका
 34. दत्त छंद
 35. दत्त लळा - एकमेकांवरिल प्रेम वृद्धिंगत होण्यासाठी, दत्त गुरुंचा लळा लागण्यासाठी
 36. दत्त सौख्य दाता
 37. दत्त समृद्धी
 38. गुरुपोर्णिमा उपासना
 39. दत्त गाथा
 40. औदुंबराच्या तळवटी
 41. कृष्णा तटाकी
 42. अवतरणिका