सूचना व नियम


सूचना व नियम

1. हे स्थान पहावे असे कोणासही बंधन नाही.

2. हे उपासना स्थान असुन येथे गोंधळ करू नये.

3. आपली सेवा व्यक्‍तिगत अथवा समूहाने सादर करा. त्यासाठी येथील स्थानिक स्वामी भक्तांचे साहाय्य घ्यावे.

4. गरजेच्या आवश्यक वस्तू मागून घ्या व सेवा झाल्यावर त्या वस्तू जागेवर ठेवा / ताब्यात द्या.

5. आपल्या मौल्यवान वस्तू स्वत: सांभाळा.

6. येथे उपासक - उपासना, साधक - साधना, भक्त - भक्ति, सेवक - सेवा करीत असताना त्यांना त्रास होईल असे वागू नका.

7. पुरूषांनी धोतर, लुंगी, लेंगा (पांढरा), वय वर्षे 10 खालील मुलांनी हाफ पॅंट व मुलींनी फ्रॉक परिधान करावा. स्रियांनी साडी परिधान करावी.

8. समर्थ वाडीत कॅमेरा, मोबाईल, चामडी व प्लास्टिक बॅग नेण्यास मनाई आहे. या बद्दल कोणीही कसलीही तक्रार करता कामा नये.

9. दर्शनाला जाण्यापुर्वी आपली नावे रजिस्टर मध्ये नोंद करावी.

10. साधना, उपासना, सेवा व वास्तव्य करू इच्छिणा-या स्वामी भक्तांनी स्वागत कक्षात आवश्यक अर्ज भरून सोबत जवाब दार व्यक्ती / नाते वाइक यांचे परवानगी पत्र जोडावे.

11. कोणत्याही साधकाचा / उपासकाचा / सेवकाचा / स्वामीभक्ताचा उपमर्द होईल असे कोणीही वागु नये.Samarthwadi

Samarthwadi
More Photos

हनुमान जयंती मिरवणुक, २००९
More Videos

Sign In
User Id:
Password:
 
New member Sign Up here.

Advertise with us