जाण्याचा मार्ग


जाण्याचा मार्ग

१. मुंबई ते गुरुपंचायतनः ७६ किमी.

मार्गः मंबई - ठाणे - शिलफ़ाटा - अंबरनाथ MIDC - बद्लापुर - खरवई - कासगांव - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)

२. नाशिक ते गुरुपंचायतनः १८० किमी.
मार्गः नाशिक - शहापुर फाटा - मुरबाड - बद्लापुर - खरवई - कासगांव - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)

३. पुणे ते गुरुपंचायतनः १२० किमी.
मार्गः पुणे - लोनावळा - खोपोली - कर्जत - नेरळ - वांगणी - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)

-दत्तजयंती उत्सव 2017

दत्तजयंती उत्सव 2017
More Photos

हनुमान जयंती मिरवणुक, २००९
More Videos

Sign In
User Id:
Password:
 
New member Sign Up here.

Advertise with us